You searched for Ailite ALT-20L - Digital2home || ราคากล้อง,gopro7,mirrorless,Fuji ,Panasonic GF10,Sony, rode,Peakdesign

Search Results for: Ailite ALT-20L

Ailite ALT-20L (Blue) ตู้กันชื้น

  • ตู้ควบคุมความชิ้นความจุ 20 ลิตร
  • หน้าจอแสดงความชื้นและ อุณหภูมิแบบ Digital
  • ป้องกันฝุ่นละออง
  • ใช้งานง่าย
  • เก็บได้หลากหลายอุปกรณ์

ประกัน 5 ปี

update: 19/07/2562

Ailite ALT-20LA (Black) ตู้กันชื้น

  • ตู้ควบคุมความชิ้นความจุ 20 ลิตร
  • หน้าจอแสดงความชื้นและ อุณหภูมิแบบ Digital
  • ป้องกันฝุ่นละออง
  • ใช้งานง่าย
  • เก็บได้หลากหลายอุปกรณ์

ประกัน 5 ปี

update: 28/09/2562