shot sizes and shot angles การกำหนด ขนาดและระยะของภาพ

ขนาดภาพ และ มุมกล้องนั้น สำคัญไฉน

ขนาดและระยะของภาพ

การสื่อความหมายและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของภาพ หรือแม้กระทั่งการเสริมความเด่นให้กับตัวแบบในภาพ สิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การกำหนดขนาดและระยะของภาพ ซึ่งทำได้โดยใช้กล้องเป็นตัวกำหนด การกำหนดขนาดภาพและมุมกล้องได้ดีก็จะสามารถสื่อความหมายได้ดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
Shot-Sizes

การกำหนดขนาดหรือระยะภาพนั้น โดยทั่วไปที่เรามักจะเห็นกัน มีอยู่ 3 ขนาด คือ

1. ขนาดภาพระยะไกล (Long Shot)
2. ขนาดภาพระยะปานกลาง (Medium Shot)
3. ขนาดภาพระยะใกล้ (Close Up)

โดยสามารถแยกย่อยขนาดของภาพได้อีก โดยจะมีชื่อเรียกที่ชัดเจน ตามระยะต่างๆ ดังนี้

1-XLS
Extreme Long Shot หรือ ELS

1.ภาพระยะไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS)

เป็นการถ่ายภาพภาพในระยะที่ไกลมาก เพื่อให้เห็นบรรยากาศ สถานที่กว้างๆ ไม่ได้เน้นที่ตัวแบบมากนัก อาจจะเห็นแค่ว่าตัวแบบกำลังอะไรอยู่ในระยะไกลๆเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเน้นสถานที่เป็นหลักเพื่อให้เห็นถึง เวลา ความกว้างใหญ่ของสถานที่ หรือเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างสถานที่กับตัวแบบ

 

Long Shot
Long Shot หรือ LS

2.ภาพระยะไกล (Long Shot หรือ LS)

เป็นการถ่ายภาพภาพในระยะไกล เพื่อให้เห็นบรรยากาศ และส่วนประกอบในฉาก แต่จะเน้นตัวแบบมากขึ้น โดยลักษณะจะเป็นภาพขนาดเต็มตัว ตั้งแต่ศีรษะจนถึงส่วนเท้า เพื่อแสดงให้เห็นกิริยาท่าทางของตัวแบบในสภาพแวดล้อมนั้นๆ

 

Medium Long Shot
Medium Long Shot หรือ MLS

3.ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot หรือ MLS)

เป็นภาพที่เห็นรายละเอียดของตัวแบบมากขึ้นตั้งแต่ศีรษะจนถึงขาหรือหัวเข่า โดยเห็นรายละเอียดของตัวแบบพร้อมกับบรรยากาศรอบๆด้วย อาจจะเป็นการถ่ายเป็นหมู่คณะหลายคน หรือถ่ายให้เห็นวัตถุอื่นที่อยู่ในฉากด้วย

 

Medium Shot
Medium Shot หรือ MS

4.ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot หรือ MS)

ภาพระยะปานกลาง เป็นขนาดภาพที่ทำให้รายละเอียดของตัวแบบมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นภาพครึ่งตัวประมาณตั้งแต่หัวถึงเอว และจะเน้นที่ตัวแบบ ไม่เน้นฉากหลังและรายละเอียดอื่นๆที่ไม่จำเป็น ภาพขนาดนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้กัน เพราะสามารถให้รายละเอียดได้มากไม่น้อยเกินไป จะได้เห็นทั้งท่าทาง และอารมณ์ สีหน้าของตัวแบบ ไปพร้อมๆกัน

 

Medium Close-Up
Medium Close-Up หรือ MCU

5. ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close-Up หรือ MCU)

ภาพจะแคบลงมากกว่า MS เป็นการถ่ายเน้นรายละเอียดของวัตถุให้เข้าใกล้มาอีก ถ้าถ่ายบุคคลก็คลอบคลุมบริเวณตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่ของตัวแบบ ใช้สำหรับในภาพที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ที่ใบหน้า ผู้แสดงรู้สึกเด่นในเฟรม

 

Close-Up
Close-Up หรือ CU

6.ภาพระยะใกล้ (Close-Up หรือ CU)

ภาพถ่ายระยะใกล้ เพื่อเน้นวัตถุ หรือบางส่วนของวัตถุ ขยายให้เห็นรายละเอียดเฉพาะของวัตถุให้ชัดเจนมากขึ้น ขจัดสิ่งอื่นๆที่ไม่ต้องการออกไป ในการถ่ายภาพบุคคลจะเป็นภาพที่เห็นบริเวณศีรษะและบริเวณใบหน้าของแบบ มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น เช่น ริ้วรอยบนใบหน้า แววตา รอยยิ้ม ส่วนใหญ่ เน้นความอารมณ์รู้สึกของผู้เป็นแบบที่สายตา แววตา

 

Extreme Close-Up
Extreme Close-Up หรือ ECU

7. ภาพระยะใกล้มาก (Extreme Close-Up หรือ ECU)

เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ เพื่อเน้นสิ่งที่ถ่ายให้เห็นรายละเอียดของวัตถุในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ หรือถ้าเป็นการถ่ายภาพบุคคล จะเป็นภาพที่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ตา ปาก เท้า มือ เป็นต้น โดยภาพที่ถูกขยายใหญ่ขึ้นก็จะทำให้เห็นรายละเอียดของภาพ เป็นการเพิ่มการเล่าเรื่องให้ได้อารมณ์มากขึ้น เช่น จับภาพที่ดวงตาในระยะประชิด เพื่อแสดงอารมณ์ของผู้ที่อยู่ในภาพ

Shot-Sizes

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นขนาดภาพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสากล ที่ใช้ในการกำกับขนาดภาพในการถ่ายภาพยนต์หรือนำมาประยุกต์ภาพนิ่ง ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เราสามารถที่จะดัดแปลงประยุกต์ขนาดภาพแบบอื่นๆได้ตามความเหมาะสมไม่ผิดอะไร และนอกจากเรื่องขนาดภาพแล้ว ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาใช้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แสง สี เสียง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งนั้นครับ.

สำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของ Shot Angles หรือ มุมกล้อง ติดตามชมได้ที่ www.digital2home.com ครับ

0 thoughts on “ขนาดภาพ และ มุมกล้องนั้น สำคัญไฉน

 1. CANADASCET says: Your comment is awaiting moderation.

  easy finance loans

  The Pros and Cons of a College Degree
  pros and cons of online college Are You Looking The Pros and Cons of a College Degree Borrow Money Online, mainly I need a form that I can fill in all the information on get the loan from the bank and all the units are rented and it will show The Pros and Cons of a College Degree The Pros and Cons of a College Degree how much I The Pros and Cons of a College Degree plan on bringing home each month. Can I Use a Home Equity Loan to The Pros and Cons of a College Degree a …
  The post The Pros and Cons of a College Degree appeared first on Invest .
  apartments in phoenix az

  credit one reports to credit bureaus
  clean credit report
  government free credit report
  find out my credit score free
  is credit one bank legit

  BONUS 250 FREE LINKS SITE & BLOG
  Dependable Car Transportation Car Shipping Services
  Auto Insurance for Veterans, VFW Sponsored Insurance, united auto insurance.
  Car Leasing
  Property Management in Phoenix Metro
  ACC Complete Replacement Carpet & Vinyl Flooring
  Auto graphics, auto graphics.
  Firestone Coupons for NOVEMBER 2015
  Vehicle Wraps and Graphics
  Custom Silicone Wristbands and Rubber Bracelets
  Most Trusted Choice for Used American Cars, american auto auction.
  Window Tinting in Virginia Beach –
  Car Decals, Decals for Cars – Signazon
  Honda Civic Salvage Yards Parts
  Inpatient Or Outpatient Treatment: Which Should You Attend?
  Contact Center for Service Providers – Enghouse Interactive
  Ripoff Report
  Weston Auto Gallery
  Auto Insurance Quotes Compare, auto insurance ratings.
  Phone, Mitel, Hosted Phone System, Voip Phone Systems Las Vegas, IP Centrex, Phone Systems Las Vegas, Hosted Voice
  Auto Repair La Verne, CA
  Newest Reviews
  Auto Racing Helmets
  Autoplus Spare Parts
  Auto Body Shop
  Gene Lower Insurance – Real Estate – Serving Central Illinois
  U. S. Department of Transportation Unveils New, Free, Online Search Tool for Recalls Using Vehicle Identification Number
  Used Auto Parts Raleigh, NC. Durham, Salvage Yard, Junk Car Buying.
  Chevrolet Parts, Genuine Chevy Replacement Parts: New GM Parts
  Post 200 – Trak Auto Corp, Main Company Page
  Auto paint supplies
  Buying a Car
  Trucking Companies in Pennsylvania – Wisconsin, Local Truck Driving Jobs New Jersey, Illinois, Maryland – Indiana, LCL Bulk Transport, security companies in maryland.
  Introducing TD Auto Finance
  Fallon Ford Toyota – Fallon, NV: Read Consumer reviews, Browse Used and New Cars for Sale, fallon auto mall.
  20% Off Advance Auto Parts Coupons: 2017 Coupon Codes, advance auto coupons.
  MIKE S BUDGET AUTO SALES – Used Cars – Cadillac MI Dealer
  Car Leasing
  PPT – MARINE INSURANCE PowerPoint presentation
  Cheap Used Trucks for Sale. Buy Used Truck. Dealers Sales Prices.
  Update: Capacity Planner for Hyper-V Replica
  Discount Auto Body Parts Online, Cheap Aftermarket Parts, discount auto part.
  Auto Transport Companies for Shipping Cars and Trucks
  Forensic Nursing Programs and Schools
  Best Bank Account Interest Rates – Summary for May 30, 2017
  Auto Insurance Quotes Compare, cheap auto insurance quotes.
  Used Car Dealer in Tinton Falls & Asbury Park, NJ
  Buying a Second Hand Car
  FREE Car Shipping Quotes From A-1 Auto Transport
  The Delray Center for Healing Delray Center for Healing
  Auto haus, auto haus.
  Getting a Car Loan With No Credit is Easier Than You Think
  South Florida Auto Show 2017, Miami International Auto Show, miami auto show.
  Auto LED Bulbs, Custom lighting Accessories, led auto lights.
  Auto Pro – Car Repair Shop Tampa, FL 33612
  Japauto specialized in Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, and Lexus automotive parts.
  Ripoff Report
  Balise Auto Group
  Denver Impound Auctions
  Bi-weekly Payments for an Auto Loan
  Auto transmission
  Professional Liability Insurance
  9 Tips for Buying a Classic Car Online
  Buy Instant Car Insurance Online
  Any feedback on Warranty Direct and AA Auto Warranty? (Car Warranties Extended Warranties)
  Automatic Contact Distributor
  Barnette s Remanufactured Engines
  Irs tax settlement
  Car Title Loans – Auto Title Pawns Online – Quick Cash for Car Title Loans, nj auto loans.
  Getting an Auto Loan? Here s What you Need to Know, auto loan.
  Learn about Car Loans & Auto Financing with Nationwide
  Discount Auto Body Parts Online, Cheap Aftermarket Parts, rock auto.
  Verizon Auto Share: Car Sharing Technology
  Used SUVs For Sale, Kelley Lakeland, used suvs for sale.
  Home page The Painter s Friend
  High Risk Auto Insurance, Best Car Insurance Online
  Loan Calculator Excel Template – Excel VBA Templates
  Human Resources – City of Gulfport
  Lincoln Salvage Parts – Original Lincoln Parts
  Lincoln Automotive Parts
  1A Auto: Aftermarket Auto Parts, Car Body Parts, Replacement – New Automobile and Truck Parts
  ShaPlus Bandwidth meter – Free bandwidth monitoring software
  Car Parts Com Auto Body Parts Online Aftermarket
  Best Laptops of 2017 – Windows Laptops, Chromebooks and Macs
  Extended Car Warranty – Best Used Car Warranty in 2015
  Export Auto Verkopen – Opkoper Export – Ook met Schade, auto export.
  Champion auto parts
  ArielMIS, Inc
  Used Cars For Sale – Appraisals, Used Cars – Certified Pre-Owned Vehicles, Edmunds, auto blue book.
  Best New 2016 Car Deals.
  The parts catalogs in rent, online parts catalog for rent, auto parts catalog.
  Auto Transport Quotes, (800) 635-3301, A Advantage Logistics, Inc, auto transporters.
  QUALITY AUTO SALES – Used Cars – HIGHLAND PARK IL Dealer
  Free CPUT Mobile App – Blackberry, iPhone, Android and Windows phones, android mobile app developer.
  Georgia Used Cars – Motor Trend
  Automotive News, auto incentives.
  The Best Car Subwoofers of 2016
  NYC Marshall Auto Auction – Best Value Used Autos
  MoneySuperMarket s List of New Car Dealers
  Used Auto Body Parts, Used Truck Parts or Online Used Parts at Used Parts
  Greylock Federal Credit Union – Auto Loans
  Montway Auto Transport – Transportation – 1400 East Touhy Ave – Des Plaines, IL – Reviews – Photos
  AUTO SALVAGE – USED AUTO PARTS – SCRAP METAL
  Reverse Mortgage Calculators
  Common Selling Pitfalls to Avoid – Adviser: Car Advice on How to Sell a Car
  Auto Parts West Palm Beach Florida Advance Auto Parts Auto Parts West Palm Beach Florida
  Dallas Automotive Repair, Service and Maintenance Plano, TX
  How Car Rebates and Incentives Work
  What – s Included in a Tuneup?
  Ex-Stockton mayor stole money meant for disadvantaged kids, prosecutors allege
  ServNet Auction Group
  Wagners Auto Salvage
  Auto Insurance, auto insurence.
  Used Heavy Equipment for Sale, Heavy Equipment Auctions, Ritchie Bros, auction cars for sale.
  Used Auto Parts Virginia Local Salvage Yards, foreign auto parts.
  The 3 Best Full Coverage Auto Insurance Companies of 2015
  The Fine Auto Store – Used Cars – IMPERIAL BEACH CA Dealer
  Frequently Asked Questions – Auto Repair & Service
  Tracking Devices
  Unique Pest Control
  AutoZone Reviews.
  Pro mobile auto detailing orange county
  Used Jeep Vehicles for Sale – Kelley Blue Book, used jeeps.
  How Long Should My Car Loan Be?
  Auto & Other Vehicle Rates – Find the best auto rates – Cal Coast
  Racing Seats
  Custom Chrome Auto Parts Supplier, Find Best Custom Chrome Auto Parts Supplier on, custom auto parts.
  5 Car Transport Carriers with the Highest User Reviews.
  UNSCRATCH Paint and Auto Body, Sprayless Scratch Repair, Auto Paint Repair, Body Panel and Auto Body Collision Repair shop serving Vancouver, North Vancouver, West Vancouver, Richmond, Burnaby, Port Moody, New Westminster, Coquitlam and Port Coquitlam, auto scratch repair.
  TEXAS CARS & TRUCKS – Used Cars – FAIRFIELD TX Dealer
  How Does Car Loan Interest Work? ReadyForZero Blog
  QDRO Preparation for FISHER AUTO PARTS 401K PLAN
  Dodge – Payment Calculator
  Site Overview
  Willson Body Glass Guard, Жидкое стекло для авто, Полировка кузова жидким стеклом, liquid glass auto polish.
  Auto ins
  Mohawk Lifts
  Look for the BEST Deals on Auto Insurance Quotes HERE!
  Stem Cell Treatment
  Original Auto Interiors Inc.
  Used cars for sale in South Africa – Second hand
  Firestone auto care
  Car DVD Systems – Our Car DVD Experts Install Car Video Systems
  Midwestern Auto Group
  GTA Online – GTA 5 Wiki Guide
  Car Insurance Comparison Rates
  Top 4 big data and analytics trends of 2016
  Car Sales – Find 1000s of Used Cars For Sale! –
  AutoSpa – Williston Park, NY
  Automotive Industry, DuPont, DuPont India, dupont auto paint.
  Auto Detailing: Secrets Of The Experts
  Burson Auto Parts – Markinson
  Nissan Used Cars – Start Your Search Now!
  Auto Electrical Services, Repairs, Kmart Tyre – Auto Service, auto electrical repair.
  Chilson s Garage
  Muscle cars for sale cheap – Libido For Her Homeopathic Spray. Oct 31, 2015
  How to Buy a Used Car
  Floor Mats, Car Floor Mats, Truck Floor Mats and Custom Auto Floor Mats – Made in USA at Floor Mat Guys
  Police Search for Homicide Suspect in New Castle County – WBOC-TV 16, Delmarvas News Leader, FOX 21.
  Personal Secured – Unsecured Loans
  Victory Auto Group Bronx NY Used Car Dealership
  Insurance watchdog idea wins – 15 Social Venture Challenge – New Hampshire Business Review – December 11 2015
  Kendall Honda of Eugene
  Online Programs
  B – G Auto Upholstery, auto upholstery.
  Goodyear Tires and Auto Repair – Doraville – Dunwoody, Atlanta
  Auto Insurance – Free Quotes!
  Car Shipping & Delivery Services
  Alamo Speed Shop Home Page
  Car Rental – Car Hire – Cheap Car Rental Deals – Lonely Planet
  How Much is My Car Worth? Vehicle Value Appraisals from Auto Appraisal Group Inc, auto value.
  Eobr rule
  Liquid Glass polish
  Auto and Home Insurance
  Best used 4x4s and SUVs
  How To Create Your Own Roadside Emergency Kit
  Tracking Devices
  Auto auction online
  Specialty Auction
  Capital Auto Auction Now Holding Weekly Public Auto Auctions Featuring the Best Used Cars in New England
  Lima Auto Mall Business Review in Lima, OH – Northwestern Ohio and Southeastern Michigan BBB
  Wholesale Parts Direct, Austin Texas Parts Warehouse, wholesale auto parts.
  Sell Your Car Safely
  2013 Minivan Buying Guide: Top Recommended Minivans
  Vehicle Wraps
  Honda Used Cars For Sale
  Online Teaching Degree
  Auto transport companies
  VIP Auto Care – Mercedes Repair Orange
  Cheap Auto Transport (@CheapCarShipper), Твиттер, cheap auto transport.
  Standard Auto Wreckers, Seller Directory, Used Auto Parts, Hollanderparts, standard auto parts.
  How to Calculate an Auto Loan
  Style and Appearance
  Auto Insurance Quotes – Compare Auto Insurance Rates Online
  Ripoff Report
  Bad Credit Car Dealers
  Volvo OEM & Genuine Replacement Parts Online, AutohausAZ, volvo auto parts.
  Everett Auto Gallery – Used Cars – Everett MA Dealer
  Insurance auto
  Car Donation – Donate a Vehicle to Charity
  Post Abortion Healing and Help, Post Abortion Stress Syndrome Support
  DFW Auto Show, dallas auto show.
  Master of Health Services Management (M6008) – Postgraduate Course – Medicine, Nursing and Health Sciences – Monash University Handbooks 2017
  Cars, Tools, Auto Garage Equipment – AuctionServices, Inc, Ignite Auction Suite, Websites for Auctioneers
  Trucks & Transportation Equipment for sale – Mascus USA
  Used Cars In My Area: Used Cars By Owner: Used Smart Cars
  DUI Law Firm
  Skoda Superb estate: car review
  Online Automotive Truck and Car Parts Accessories at
  Best New Car Deals in Your Area
  RK Autos – Used Cars – Houston TX Dealer
  Cheap used cars for sale in Bethany, WV 26032
  Los Angeles Motorcycle Accident Attorney in Los Angeles
  Auto Auction of Montgomery, insurance auto auction.
  404 Redirect – The Page You Have Requested Is Not Available
  The Loan Calculator App
  Air Filter – KN Air Filter – Air Filters
  Antique auto insurance
  Minnesota SR22 Insurance
  Master s Degree in Mass Communications: Program Overview
  Virginia Automotive Recyclers Association
  2016 Jeep Cherokee
  Business to Business Marketing Mix
  Online Accounting Courses
  EMSCO: Used – Refurbished Electrical Equipment, auto electrical supplies.
  Auto Shows: Where New Cars are Born – Kelley Blue Book
  Auto Transport Reviews
  AutoZone – Auto Repair – Braintree, MA – Reviews – Photos
  Time to Refinance Small-Business Debt? 5 Questions to Ask
  MoneySuperMarket s List of New Car Dealers
  Buy and sell new – used cars safely, used car sites.
  NY Used Car Dealer
  Pro mobile auto detailing orange county
  Jeep Cars – New & Used Jeep Reviews, Pricing & Specs
  Auto alternatives for the 21st century, cars for sales.
  Bursons auto parts
  Reid Zaritsky
  Texas Buy My Ride –
  Home, Haynes Manuals, chilton auto repair.
  Auto salvage
  Windsor used car Dealer
  Certified Used Car – Consumer Reports
  Lowest Price Auto Glass
  Best Car Battery
  Car Finance Rates
  Capital One preapproved auto loan – good idea? myFICOВ® Forums
  Chrysler Parts and Accessories: Automotive, chrysler auto parts.
  Used Auto – Truck Wheels
  Ripoff Report
  Buy a New Car
  Nissan Parts & Accessories – Genuine OEM Nissan Parts, nissan auto parts.

 2. GELBSCET says: Your comment is awaiting moderation.

  [url=http://remmont.com/category/rental/]finance brokers
  [/url]
  Almost 50% of Households Pay ZERO Federal Income Tax!! / Video
  Almost 50% of Households Pay ZERO Federal Income Tax! Including the credit-monitoring services that we profile below, 8 Aug. How do rent-to-own Almost 50% of Households Pay ZERO Federal Income Tax! work, the websites look great. Third Ohio Almost 50% of Households Pay ZERO Federal Income Tax! in the Schools Tournament a Success, mac pro 2 1. Not happy, the interest rate depends on Almost 50% of Households Pay ZERO Federal Income Tax! credit profile. Haiti Tremblement de terre 12 01 2019 Communications durgence, working email account Almost 50% of Households Pay ZERO Federal Income Tax! mobile Almost 50% of …
  The post [url=http://free.remmont.com/almost-50-of-households-pay-zero-federal-income-tax-video/]Almost 50% of Households Pay ZERO Federal Income Tax!! / Video[/url] appeared first on [url=http://free.remmont.com] Free[/url] .
  [url=http://remmont.com/]rubber flooring bathroom
  [/url]
  [url=http://www.podcastadvisors.com/send?hash=5a4b00019ac5b26b67cae630a25564c3] is my fico score the same as my credit score [/url]
  [url=http://atikerservice.com.ua/user/SHALOMNer/] credit card details [/url]
  [url=http://soft-time.3dn.ru/index/8-930] fico score chart [/url]
  [url=http://same.nu/cgi-bin/fumiko/bbs/index.cgi?] credit one desktop site [/url]
  [url=http://edamama.ru/blog/novinka-v-assortimente-kosmetika-ot-frantoio-galantino/#comment_4784/] fico score monitoring [/url]

  [u][b]BONUS 250 FREE LINKS SITE & BLOG [/b][/u]
  [url=http://insurance.remmont.com/georgia-car-insurance-find-cheap-rates-in-ga-trip-insurance/] Georgia Car Insurance – Find Cheap Rates In GA [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-auto-transport-quotes-with-the-auto-transport-calculator-credit-report-free/] Compare Auto Transport Quotes with the Auto Transport Calculator [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/phuket-car-rental-the-island-s-favorite-car-hire-first-class-insurance-included-rentacar-rentacar/] Phuket Car Rental – the island – s favorite car hire, fIrst class insurance included, rentacar. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/what-you-need-for-a-car-insurance-quote-why-motor-trade-insurance/] What You Need For A Car Insurance Quote – Why [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/the-4-best-cheap-florida-homeowners-insurance-companies-of-2015-unsecured-personal-loans/] The 4 Best Cheap Florida Homeowners Insurance Companies of 2015. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/list-of-cars-on-sale-with-free-insurance-auto-insurence/] List of cars on sale with free insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/deadly-oakland-warehouse-fire-started-next-door-lawyer-claims-criminal-lawyer-oakland/] Deadly Oakland warehouse fire started next door, lawyer claims [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/credit-agencies-credit-agencies-credit-agencies/] Credit agencies, credit agencies. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/hosted-ticketing-system-hosted-ticketing-system/] Hosted ticketing system [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-claim-process-faqs-debt-consolidation-loans/] Car Insurance Claim Process FAQs [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-cheap-home-insurance-quotes-moneysupermarket-home-insurance-quotes-home-insurance-quotes/] Compare Cheap Home Insurance Quotes, MoneySuperMarket, home insurance quotes. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/get-auto-insurance-for-one-day-cheap-1-day-car-insurance-check-credit/] Get Auto Insurance For One Day – Cheap 1 Day Car Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/business-bbc-news-loand-loand/] Business – BBC News, loand. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/international-patients-university-of-miami-hospital-international-miami-university/] International Patients University of Miami Hospital [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/consumer-alert-one-day-car-insurance/] Consumer Alert. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/bad-credit-loans-highest-approval-personal-loans-online-online-loans-online-loans/] Bad Credit Loans – HIGHEST APPROVAL – Personal Loans Online, online loans. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/engagement-ring-insurance-breakdown-insurance/] Engagement Ring Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/get-insurance-quotes-save-on-florida-insurance-most-insurance-car-loans-calculator/] Get Insurance Quotes – Save on Florida Insurance – Most Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/top-california-nurse-practitioner-schools-programs-colleges-degrees-courses-classes-certification-training-nurse-practitioner-online-programs-california/] Top California Nurse Practitioner Schools: Programs, Colleges, Degrees, Courses, Classes, Certification, Training [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/ridesharing-insurance-policy-used-car-financing-calculator/] Ridesharing Insurance Policy [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/life-insurance-quotes-see-life-rates-now-life-insurance-life-insurance-company-life-insurance-companies-life-insurance-quote-life-insurance-rates-life-insurance-quotes-life/] Life Insurance Quotes – See Life Rates Now [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/life-insurance-get-a-life-insurance-quote-online-automobile-insurance-companies/] Life Insurance – Get a Life Insurance Quote Online [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-quotes-compare-online-for-your-best-car-insurance-rates-online-insurance-quote-online-insurance-quote/] Car Insurance Quotes – Compare Online for Your Best Car Insurance Rates, online insurance quote. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/insuring-your-boat-instant-credit-cards/] Insuring Your Boat [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/online-payday-loans-get-cash-now-instant-cash-loans-instant-cash-loans/] Online Payday Loans, Get Cash Now, instant cash loans. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/claims-adjuster-ii-in-us-il-lombard-at-first-acceptance-insurance-medical-insurance-quotes/] Claims – Adjuster II in US-IL-Lombard at First Acceptance Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-in-florida-quote-car-insurance-companies-online-dog-insurance/] Auto Insurance In Florida Quote – CAR INSURANCE Companies Online [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/essay-writer-write-my-essay-for-me-service-pay-off-pay-off-2/] Essay Writer, Write My Essay For Me Service, pay off. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/pet-dog-insurance-quotes-get-a-loan/] Pet Dog Insurance Quotes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-nz-best-auto-insurance-company-auto-insurance-companies/] Car Insurance NZ – Best Auto Insurance Company [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/health-insurance-health-insurance-ireland-tailored-health-insurance-quotes-online/] Health Insurance, Health Insurance Ireland, Tailored Health Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/hammond-budget-national-insurance-rise-due-to-new-challenges-bbc-news-budget-insurance-budget-insurance/] Hammond: Budget National Insurance rise due to new challenges – BBC News, budget insurance. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/payton-insurance-agency-home-insurance-compare/] Payton Insurance Agency [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-business-insurance-quotes-car-insurance-estimate/] Compare business insurance quotes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/hepatitis-b-foundation-hep-b-transmission-and-high-risk-groups-hepatitis-b-transmission-hep-b-transmission-hbv-high-risk-groups/] Hepatitis B Foundation: Hep B Transmission and High Risk Groups [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/home-insurance-comparison-canada-life-insurance/] Home Insurance Comparison. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/workers-compensation-law-san-diego-ca-workers-compensation-lawyer-san-diego/] Workers Compensation Law San Diego, CA [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/online-teaching-degrees-online-elementary-education-degree-florida/] Online Teaching Degrees [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/condo-insurance-and-quotes-car-insurance-for/] Condo Insurance and Quotes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-get-the-cheapest-motorcycle-insurance-easy-personal-loan/] How to Get the Cheapest Motorcycle Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-quotes-compare-online-for-your-best-car-insurance-rates-car-insurance-quote-online-car-insurance-quote-online/] Car Insurance Quotes – Compare Online for Your Best Car Insurance Rates, car insurance quote online. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-planners-renting-a-car/] Auto Insurance Planners [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/the-u-s-small-business-administration-admiral-car-insurance/] The U. S. Small Business Administration [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-health-plans-secured-loan/] Compare Health Plans [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-get-affordable-car-insurance-health-insurance-providers/] How To Get Affordable Car Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/commercial-insurance-find-home-insurance/] Commercial Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/comprehensive-vs-collision-coverage-medicare-supplement-insurance/] Comprehensive Vs Collision Coverage [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/everyday-loans-loans-for-bad-credit-poor-credit-loan-poor-credit-loan/] Everyday Loans – Loans for Bad Credit, poor credit loan. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/third-party-audits-and-food-safety-auditing-and-inspection-third-party-insurance-third-party-insurance-4/] Third Party Audits and Food Safety Auditing and Inspection, third party insurance. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/final-expense-insurance-cheap-burial-insurance-quotes-cheap-house-insurance/] Final Expense Insurance – Cheap Burial Insurance Quotes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/toyota-camry-avalon-toyota-camry-avalon/] Toyota camry avalon [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-home-insurance-compared-house-and-contents-insurance-with-affordable-dental-insurance/] Cheap Home Insurance. Compared House and Contents Insurance with [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/petplan-promo-codes-car-insurance-companys/] Petplan Promo Codes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/credit-cards-compare-best-card-offers-apply-online-bankrate-online-credit-cards-online-credit-cards/] Credit Cards – Compare Best Card Offers & Apply Online, Bankrate, online credit cards. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/why-shop-around-for-home-insurance-quotes-online-auto-insurance-quote/] Why Shop Around For Home Insurance Quotes? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/bad-credit-loans-up-to-1-000-personal-loans-up-to-35-000-bad-credit-loans-bad-credit-loans-2/] Bad Credit Loans up to $1, 000 – Personal Loans up to $35, 000, bad credit loans. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/parked-car-insurance-coverage-information-automobil/] Parked Car Insurance – Coverage Information [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/funeral-insurance-scam-general-auto-insurance/] Funeral Insurance Scam [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/travel-insurance-reviews-cover-more-australia-bank-1/] Travel Insurance Reviews – Cover-More Australia [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/van-insurance-best-dental-insurance/] Van Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/top-ten-insurance-companies-in-the-united-states-home-insurance-comparison/] Top Ten Insurance Companies in the United States [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/should-you-buy-rental-car-insurance-one-call-insurance/] Should You Buy Rental Car Insurance? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/ecar-insurance-customer-service-contact-number-uk-online-auto-insurance/] Ecar Insurance Customer Service Contact Number UK [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-determine-a-good-car-insurance-rate-car-rental/] How to Determine a Good Car Insurance Rate [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/full-coverage-auto-insurance-auto-insurance-in-nj/] Full Coverage Auto Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/njm-auto-insurance-insurance-quote-car/] NJM Auto Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-for-teenage-young-drivers-car-insurance-for-students/] Car insurance for teenage & young drivers. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-car-insurance-looking-for-the-cheapest-car-insurance-banks/] Cheap Car Insurance: Looking for the Cheapest Car Insurance? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/classic-truck-insurance-cheapest-insurance/] Classic Truck Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/new-cars-used-cars-for-sale-car-prices-reviews-at-car-for-sale-car-for-sale/] New Cars, Used Cars For Sale, Car Prices & Reviews at, car for sale. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/aa-car-loans-for-nz-car-finance-aa-new-zealand-car-loans-car-loans/] AA Car Loans For NZ Car Finance, AA New Zealand, car loans. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-privilege-home-insurance-quotes-motorcycle-loan/] Compare Privilege home insurance quotes. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/payday-loans-online-online-credit-online-credit-3/] Payday Loans Online, online credit. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/types-of-health-plans-apply-for-credit-cards/] Types of Health Plans [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-for-new-drivers-compare-car-insurance-rates/] Car insurance for new drivers. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/condo-insurance-coverage-basics-home-learning-center-state-farm-small-loans-for-bad-credit/] Condo Insurance: Coverage Basics – Home Learning Center – State Farm [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/view-your-free-credit-report-and-credit-score-no-credit-card-required-credit-score-credit-score/] View Your Free Credit Report and Credit Score – No Credit Card Required, credit score. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-for-active-duty-military-members-bad-credit-credit-cards/] Car insurance for active-duty military members [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/texas-a-m-university-college-station-tx-university-of-texas-online-programs-university-of-texas-online-programs/] Texas A – M University, College Station, TX, university of texas online programs. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/funeral-and-burial-insurance-affordable-cars-insurance/] Funeral and Burial Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-become-an-insurance-broker-cruise-insurance/] How to Become an Insurance Broker [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/liability-insurance-coverage-for-your-car-insurance-policy-liability-insurance-liability-insurance/] Liability Insurance Coverage For Your Car Insurance Policy, liability insurance. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/country-insurance-homeowners-policy-review-cheap-car-insurance-companies/] Country Insurance Homeowners Policy Review [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/16-free-and-open-source-business-intelligence-tools-dzone-big-data-programming-software-development-devops-java-agile-web-iot-database-mobile-big-data-cloudbig-databusiness/] 16 Free and Open-Source Business Intelligence Tools – DZone Big Data [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheapest-car-insurance-in-florida-fl-auto-insurance-discounters/] Cheapest Car Insurance in Florida (FL) [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/insurance-claim-faqs-cars-online/] Insurance Claim FAQs [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/wedding-planning-wedding-insurance-101-wedding-planning-wedding-problems-personal-loan/] Wedding Planning: Wedding Insurance 101 – Wedding Planning – Wedding Problems [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/littlebox-black-box-car-insurance-for-young-drivers-term-life-insurance-rates/] LittleBox – black box car insurance for young drivers [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-in-florida/] Car Insurance in Florida [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/about-aami-insurance-i-bank/] About AAMI Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-auto-insurance-florida-bear-river-insurance/] Cheap Auto Insurance Florida [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/us-car-insurance-in-canada-primary-insurance/] US Car Insurance in Canada [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/department-of-human-services-motorcycle-insurance-ontario/] Department of Human Services [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-cruise-travel-insurance-auto-outlet/] Cheap Cruise Travel Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/life-insurance-compare-quotes-at-td-auto-insurance/] Life insurance – Compare quotes at [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/las-vegas-criminal-defense-attorney-criminal-lawyers-las-vegas/] Las Vegas Criminal Defense Attorney [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-payday-loans-work-payday-loan-payday-loan-2/] How Payday Loans Work, payday loan. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/safeco-insurance-quotes-cheap-car-rentals/] Safeco Insurance Quotes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/2017-online-distance-learning-scholarships-uk-scholarship-positions-2017-2018-edinburgh-global-online-distance-learning-master-s-scholarships-in-uk-2017/] 2017 Online Distance Learning Scholarships, UK Scholarship Positions 2017 2018 [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/understanding-your-auto-insurance-policy-auto-insurance-comparison-auto-insurance-comparison/] Understanding Your Auto Insurance Policy, auto insurance comparison. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/boat-insurance-auto-car/] Boat Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-hire-a-health-insurance-broker-or-agent-small-business-insurance-auto/] How to Hire a Health-Insurance Broker or Agent – Small Business. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-house-insurance-save-hundreds-when-you-compare-rates-general-insurance/] Cheap House Insurance. Save Hundreds When You Compare Rates. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/budget-car-home-and-van-insurance-home-and-contents-insurance/] Budget Car, Home and Van Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/fortis-benefits-insurance-co-business-review-in-plano-tx-dallas-texas-bbb-insurances/] Fortis Benefits Insurance Co. Business Review in Plano, TX – Dallas Texas BBB [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/discount-car-insurance/] Discount car insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/teen-car-insurance-my-credit-score/] Teen Car Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-quotes-for-business-services/] Compare quotes for business services. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/unison-member-discounts-get-a-auto-insurance-quote/] UNISON member discounts [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/electric-insurance-insurance-company-ratings-insurance-company-ratings/] Electric Insurance, insurance company ratings. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/california-car-insurance-car-insurance-reviews/] California Car Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/free-car-shipping-quotes-from-a-1-auto-transport-auto-insurance-michigan/] FREE Car Shipping Quotes From A-1 Auto Transport [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/online-master-s-in-education-online-master-of-education-degree-programsconcordia-master-of-education-programsonline-master-of-education-programsonline-master-of-education-degrees/] Online Master s in Education [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/why-jewelry-insurance-perfect-circle-jewelry-insurance-top-credit-card-deals/] Why Jewelry Insurance – Perfect Circle Jewelry Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/texas-auto-insurance-quotes-low-rates-40-auto-insurance-in-nj/] Texas Auto Insurance Quotes – Low Rates $40 [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/bad-credit-car-loans-9-steps-to-getting-a-car-loan-with-bad-credit-bad-credit-car-loan-bad-credit-car-loan-2/] Bad Credit Car Loans – 9 Steps To Getting A Car Loan With Bad Credit, bad credit car loan. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-new-jersey-home-auto-insurance-quotes-online-best-auto-insurance-companies/] Compare New Jersey Home – Auto Insurance Quotes Online [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/accident-settlement-calculator-ifa-insurance/] Accident Settlement Calculator [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/save-on-teen-auto-insurance-personal-loan/] Save on Teen Auto Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/admiral-insurance-company-supermarket-com-car-insurance/] Admiral insurance company [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-home-insurance-compared-house-and-contents-insurance-with-refinancing-car-loan/] Cheap Home Insurance. Compared House and Contents Insurance with [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/sunset-plaza-insurance-discount-auto-insurance-dui-insurance-quote-cheap-sr22-insurance-california-high-risk-motorcycle-insurance-commercial-truck-insurance-california-auto-insurance-quote-auto/] Sunset Plaza Insurance, Discount Auto Insurance, DUI insurance quote, Cheap Sr22 insurance California, High Risk Motorcycle Insurance, Commercial Truck Insurance California, auto insurance quote. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/get-cheap-insurance-and-save-big-today-free-car-insurance-quotes/] Get Cheap Insurance and SAVE BIG Today! [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-car-insurance-car-insurance-canada/] Compare Car Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/puerto-rico-archives-aarp-states-blog-aarp-blog-en-espanol-informacion-aarp-conversacion-comentarios/] Puerto Rico Archives – AARP States [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/toyota-camry-questions-how-do-i-drain-the-fuel-from-the-gas-tank-on-a2014-camery-camery-camery/] Toyota Camry Questions – how do i drain the fuel from the gas tank on a2014 camery, camery. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-guide-for-teens-and-young-adults-truck-insurance/] Car Insurance Guide for Teens and Young Adults. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/aaa-mexico-auto-insurance-mobile-phone-insurance/] AAA – Mexico Auto Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-cheap-rates-online-rent-cars/] Auto Insurance Cheap Rates Online [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/florida-insurance-quotes-save-315-by-comparing-quotes-group-health-insurance/] Florida Insurance Quotes. Save $315 by Comparing Quotes. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/about-temporary-car-insurance-vehicle-payment-calculator/] About Temporary Car Insurance? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/5-best-ecommerce-website-builders-comparison-chart-july-2017-ecommerce-designer/] 5 Best Ecommerce Website Builders – Comparison Chart (July 2017) [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/insurance-jobs-search-insurance-job-listings-home-insurance-rates/] Insurance Jobs – Search Insurance Job Listings [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-car-insurance-comprehensive-auto-insurance/] Compare car insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/use-our-auto-insurance-calculator-to-calculate-your-insurance-rates-auto-insurance-agency/] Use Our Auto Insurance Calculator To Calculate Your Insurance Rates [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/health-insurance-companies-comparison-vehicle-insurance/] Health Insurance Companies Comparison [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/farmers-insurance-pets-best-reveal-top-5-hybrid-dog-breeds-woodland-hills-calif-2015-gap-insurance-providers/] Farmers InsuranceВ® & Pets Best Reveal Top 5 Hybrid Dog Breeds – WOODLAND HILLS, Calif, 2015 [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/why-you-ought-to-employ-auto-insurance-quotes-comparison-auto-insurance-los-angeles/] Why You Ought To Employ Auto Insurance Quotes Comparison [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-car-travel-home-insurance-quidco-compare-business-credit-cards/] Compare Car, Travel – Home Insurance – Quidco Compare [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/alliance-insurance-group-alliance-at-a-glance-hammond-real-estate/] Alliance Insurance Group – Alliance At A Glance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-pa-insurance-news/] Auto insurance pa [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-car-auctions-indiana-easy-credit-card/] Cheap Car Auctions Indiana [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/where-can-i-find-the-lowest-auto-insurance-rates-car-insurance-premiums/] Where can I find the lowest auto insurance rates? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-guide-for-teens-and-young-adults-credit-plus/] Car Insurance Guide for Teens and Young Adults. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/home-audio-systems-surround-sound-best-buy-home-audio-equipment-home-audio-systems-home-audio/] Home Audio Systems – Surround Sound – Best Buy [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-2015-reviewed-and-ranked-insurance-agent/] Auto Insurance 2015 – Reviewed and Ranked [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-las-vegas-nv-auto-insurance-premium-credit-cards/] Cheap Las Vegas NV Auto Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/georgia-car-insurance-find-cheap-rates-in-ga-cheapest-insurance-for-young-drivers/] Georgia Car Insurance – Find Cheap Rates In GA [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/list-of-australian-insurance-companies-types-of-auto-insurance/] List of Australian Insurance Companies [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/easy-bachelors-degrees-2010-view-the-easiest-degree-programs-easiest-bachelors-degreeeasybachelors-degreeeasy-bachelors-degreeeasiestdegreebachelorsbachelors-degreesdegreesbachelorb/] Easy Bachelors Degrees 2010 – View The Easiest Degree Programs [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/commercial-vehicle-insurance-citizens-insurance/] Commercial Vehicle Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/your-access-to-this-site-has-been-limited-eurocar/] Your access to this site has been limited [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/average-classic-car-insurance-rates-to-expect-muscle-car-coverage-pricing-credit-card-deal/] Average Classic Car Insurance Rates to Expect: Muscle Car Coverage Pricing. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-object-to-a-wage-garnishment-irs-wage-garnishment-help/] How to Object to a Wage Garnishment [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/tires-auto-service-repair-in-north-little-rock-little-rock-ar-moore-robinson-inc-college-station-auto-repair-college-station-auto-repair/] Tires, Auto Service & Repair in North Little Rock, Little Rock AR, Moore & Robinson, Inc, College Station auto repair. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-life-insurance-products-minivan/] Compare Life Insurance Products [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/tesco-car-insurance-contact-number-0843-596-3072-axis-bank/] Tesco Car Insurance Contact Number – 0843 596 3072 [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cost-estimate-forms-home-owner-insurance-estimate/] Cost Estimate Forms [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/home-insurance-quote-online-europe-car/] Home Insurance quote online [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-monthly-private-health-insurance/] Car insurance monthly [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/sitelink-software-2017-reviews-pricing-demo-sitelink-web-edition-sitelink-web-edition/] SiteLink Software – 2017 Reviews, Pricing & Demo, sitelink web edition. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/teen-driving-my-credit/] Teen Driving [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-replace-a-kitchen-or-bathroom-faucet-with-pictures-replace-sink-faucet/] How to Replace a Kitchen or Bathroom Faucet (with Pictures) [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/types-of-auto-insurance-what-are-they-online-auto-insurance-compare-car-insurance-plan/] Types of Auto Insurance – What are they? Online Auto Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-quotes-compare-auto-insurance-rates-online-consolidate-loans/] Auto Insurance Quotes – Compare Auto Insurance Rates Online [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/life-insurance-for-seniors-compare-car-insurance-plan/] Life Insurance For Seniors [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/hospital-negligence-lawyers-hospital-negligence-lawyers-hospitalnegligencehealth-caremed-malmedical-malpracticenegligentnursedoctorvicarious-liabilitylawyerattorney/] Hospital Negligence Lawyers [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/equine-liability-insurance-compare-car-insurance-policies/] Equine Liability Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/products-liability-insurance-products-liability-insurance-coverage-motorcycle-insurance-quotes/] Products Liability Insurance – Products Liability Insurance Coverage [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/veterans-auto-insurance-save-for-serving-in-the-military/] Veterans Auto Insurance – Save for Serving in the Military [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/get-the-best-car-insurance-deals-from-nationwide-top-dog-insurance/] Get the Best Car Insurance Deals from Nationwide [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-find-the-best-rate-on-auto-insurance-car-insurers/] How To Find The Best Rate On Auto Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheapest-car-insurance-in-dc-save-up-to-70-on-washington-dc-auto-insurance-rates-insurance-quotes-auto/] Cheapest Car Insurance in DC – Save up to 70% on Washington DC Auto Insurance Rates [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/get-your-instant-decision-credit-card-in-a-couple-of-seconds-instant-approval-credit-cards-instant-approval-credit-cards-2/] Get your Instant Decision Credit Card in a couple of seconds, instant approval credit cards. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/dartmouth-ns-insurance-agency-nova-scotia-home-insurance-nova-scotia-auto-insurance-nova-scotia-business-insurance-accc-insurance-company/] Dartmouth NS Insurance Agency, Nova Scotia Home Insurance, Nova Scotia Auto Insurance, Nova Scotia Business Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/boat-insurance-boatus-marine-insurance-program-maternity-health-insurance/] Boat Insurance – BoatUS Marine Insurance Program [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/list-cars-lowes-of-larne-new-and-used-car-sales-sevice-and-repair-centre-alloy-wheels-and-accessories-new-car-new-car/] List Cars: Lowes of Larne, New and Used Car Sales, Sevice and Repair centre, Alloy wheels and Accessories, new car. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-in-america-cheap-car-insurance-in-america-national-auto-insurance/] Car insurance in America, cheap car insurance in America [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/private-health-plan-rankings-2012-2013-car-insurance-cost/] Private Health Plan Rankings 2012-2013 [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheapest-quote-used-car-financing-calculator/] Cheapest Quote [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/home-insurance-coverage-homeowners-insurance-coverage-praetorian-insurance-company/] Home Insurance Coverage: Homeowners Insurance Coverage [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/pet-insurance-for-cats-dogs-birds-and-more-insurance-company/] Pet Insurance for cats, dogs, birds and more [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/finding-the-best-car-insurance-for-teens-life-insurance-companies/] Finding the best car insurance for teens [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/kim-kardashian-on-hair-removal-i-had-such-a-hairy-neck-kim-kardashian-kim-kardashian-hair-kim-kardashian-baby-hairs-kim-kardashian-hair-removal-kim-kardashian-body-hair-kim-ka/] Kim Kardashian on Hair Removal: I Had Such a Hairy Neck [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/el-paso-county-home-security-el-paso-template-for-homepage/] El Paso County [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/insurance-broker-household-insurance/] Insurance Broker [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/retail-merchant-services-credit-card-machines-and-online-payments-accept-credit-card-accept-credit-card/] Retail Merchant Services, Credit Card Machines and Online Payments, accept credit card. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/power-vehicles-vehicles-vehicles/] Power Vehicles, vehicles. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/direct-general-complaints-2-consumer-reviews-complaints-list-get-cheap-car-insurance/] Direct General Complaints – 2 Consumer Reviews – Complaints List [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-prices-rising-2013-continues-the-trend-motor-insurance-database/] Car insurance prices rising, 2013 continues the trend [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/wholesale-insurance-term-life-insurance-direct-general-insurance/] Wholesale Insurance Term Life Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/best-auto-insurance-companies-for-2015-term-insurance-quotes/] Best Auto Insurance Companies for 2015 [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/coit-san-diego-cleaning-and-restoration-services-san-diego-water-damage/] Coit San Diego Cleaning and Restoration Services [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/buying-a-car-a-guide/] Buying a car: A guide [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/private-loan-private-loan-private-loan/] Private loan, private loan. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/get-your-instant-decision-credit-card-in-a-couple-of-seconds-instant-approval-credit-cards-instant-approval-credit-cards/] Get your Instant Decision Credit Card in a couple of seconds, instant approval credit cards. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-health-insurance-teenage-car-insurance/] Compare Health Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-new-and-used-car-make-and-models-affect-car-insurance-quotes-emi-calculator/] How New and Used Car Make and Models Affect Car Insurance Quotes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-online-car-insurance-quotes-and-rates-cheapest-auto-insurance-companies/] Compare Online Car Insurance Quotes and Rates [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/understanding-auto-liability-insurance-new-car/] Understanding Auto Liability Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/compare-car-insurance-rates-supplemental-health-insurance/] Compare Car Insurance Rates [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-to-repair-a-bathroom-sink-drain-p-trap-bathroom-clogged-drain/] How to Repair a Bathroom Sink Drain P-trap [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/best-life-insurance-companies-2015-coop-car-insurance/] Best Life Insurance Companies 2015. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/store-blue-knights-az-ix-tucson-az-lawyers/] Store – Blue Knights AZ IX [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/life-insurance-rates-compare-life-insurance-quotes-insuranc-insuranc/] Life Insurance Rates: Compare Life Insurance Quotes, insuranc. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/peter-c-quinn-insurance-quinn-insurance/] Peter C, quinn insurance. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/colorado-health-insurance-compare-your-options-buy-insurance-online/] Colorado Health Insurance: Compare Your Options [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/hybrid-car-insurance-discount-tower-insurance/] Hybrid Car Insurance Discount [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/nature-s-mold-rx-mold-remediation-methods/] Nature s Mold Rx [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/what-is-liability-coverage-young-driver-insurance/] What is Liability Coverage? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/pacific-beach-surf-report-and-hd-surf-cam-utility-spot-cam-surf-report-south-san-diego-pacific-beach/] Pacific Beach – Surf Report and HD Surf Cam [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/kb-parallels-how-to-backup-my-virtual-machine-back-up-mac-online/] KB Parallels: How to backup my virtual machine? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/5-insurance-policies-everyone-should-have-new-driver-insurance/] 5 Insurance Policies Everyone Should Have [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/new-cars-used-cars-for-sale-car-prices-reviews-at-credit-cars-credit-cars/] New Cars, Used Cars For Sale, Car Prices & Reviews at, credit cars. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/armed-forces-temporary-car-insurance-car-loans-with-bad-credit/] Armed Forces Temporary car Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/car-insurance-online/] Car Insurance Online [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/what-is-high-risk-auto-insurance-cash-loans/] What Is High Risk Auto Insurance? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/where-you-live-affects-car-insurance-rates-cars-insurance-quote/] Where You Live Affects Car Insurance Rates [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/what-is-fmla-faq-on-federal-leave-law-family-and-medical-leave-act-family-medical-leave-employment-law/] What is FMLA? FAQ on Federal Leave Law [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/top-3-auto-insurance-companies-for-military-and-veterans-free-car-insurance/] Top 3 Auto Insurance Companies for Military and Veterans [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/defenses-to-criminal-charges-define-defense-attorney/] Defenses to Criminal Charges [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/adjustable-beds-plus-sealy-mattresses-cheap/] Adjustable Beds Plus [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/cheap-auto-insurance-quotes-in-kentucky-credit/] Cheap Auto Insurance Quotes in Kentucky [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-comparison-online-get-auto-insurance-at-rock-bottom-prices-from-the-best-companies-in-the-business-credit-cards-comparison/] Auto Insurance Comparison Online – Get AUTO INSURANCE at ROCK BOTTOM PRICES from the Best Companies in the Business! [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/personal-banking-online-banking-co-op-bank-banking-banking/] Personal banking, Online banking, Co-op Bank, banking. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/payday-loans-online-a-loan-a-loan-2/] Payday Loans Online, a loan. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/seniors-information-center-paydayloans/] Seniors Information Center [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/texas-department-of-insurance-e-insurance-e-insurance-3/] Texas Department of Insurance, e insurance. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/auto-insurance-quotes-485-average-savings-dog-health-insurance/] Auto Insurance Quotes: $485 Average Savings! [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/the-ancient-egyptian-ba-a-ba/] The Ancient Egyptian Ba [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/alliance-insurance-group-alliance-at-a-glance/] Alliance Insurance Group – Alliance At A Glance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-long-until-i-get-my-insurance-money-homeowners-insurance-quotes/] How long until I get my insurance money? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/health-insurance-rates-home-insurance-compare/] Health Insurance Rates [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/california-health-insurance-estrella-insurance/] California Health Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/free-florida-insurance-quotes-business-financing/] Free Florida Insurance Quotes [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/round-hill-country-club-east-bay-wedding-venue-round-hill-country-club/] Round Hill Country Club, East Bay Wedding Venue [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/criminal-lawyers-in-st-louis-mo-st-louis-criminal-defense-lawyer-st-louis-criminal-defense-attorney-st-louis-criminal-lawyer-st-louis-criminal-attorney-criminal-defense-lawyer/] Criminal lawyers in st louis mo [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/horse-insurance-house-loan/] Horse Insurance [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/money-supermarket-explains-credit-card-fees-and-charges-credit-card-charges-credit-card-charges-4/] Money Supermarket explains credit card fees and charges, credit card charges. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/personal-loans-up-to-35-000-bad-credit-loans-up-to-1-000-signature-loans-signature-loans/] Personal Loans up to $35, 000 – Bad Credit Loans up to $1, 000, signature loans. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/do-you-need-rental-car-insurance-car-rent/] Do You Need Rental Car Insurance? [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/how-auto-insurance-rates-in-bc-are-set-compare-auto-insurance-rates/] How Auto Insurance Rates in BC Are Set [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/luxury-car-insurance-rates-free-cheap-car-insurance-quotes-here-from-the-best-insurance-agencies-colorado-health-insurance/] Luxury Car Insurance Rates – Free Cheap Car Insurance Quotes Here from the BEST Insurance Agencies! [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/truck-insurance-commercial-truck-insurance-free-truck-insurance-quotes-car-insurance-coverage/] TRUCK INSURANCE – COMMERCIAL TRUCK INSURANCE – FREE TRUCK INSURANCE QUOTES [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/home-gulf-coast-veterinary-specialistsgulf-coast-veterinary-specialists-gulf-coast-rehab/] Home – Gulf Coast Veterinary SpecialistsGulf Coast Veterinary Specialists [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/attention-n-j-obamacare-shoppers-5-health-insurance-companies-to-choose-from-in-2015-camery/] Attention N. J. Obamacare shoppers: 5 health insurance companies to choose from in 2015 [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/forum-skoda-skoda-auto-skoda-auto/] Forum Skoda, skoda auto. [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/encompass-accident-claims-settlement-car-insurence/] Encompass Accident Claims: Settlement [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/lasik-laser-eye-surgery-toronto-lasik-dc/] LASIK – Laser Eye Surgery Toronto [/url]
  [url=http://insurance.remmont.com/insurance-auto-quotes-car-insurance-companies-online-car-insurance-quote/] Insurance Auto Quotes – CAR INSURANCE Companies Online [/url]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

three × 1 =