Photoshop Video tutorials by 2how - Digital2home || ราคากล้อง,gopro7,mirrorless,Fuji ,Panasonic GF10,Sony, rode,Peakdesign

Photoshop Video tutorials by 2how

฿1,500.00 ฿900.00

  • Video Tutorials สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Adobe Photoshop โดยเน้นเรื่องการทำงานกับภาพถ่าย
  • เริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟล์ภาพ ทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ และวิธีการใช้งานเพื่อจัดการภาพถ่ายและไฟล์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ รวมถึงเรื่องเกี่ยวข้องต่างๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงงานพิมพ์
  • ความยาวเนื้อหา Photoshop CC : 12 ชั่วโมง 31 นาที 12 วินาที (99 บทเรียน)
  • ความยาวเนื้อหา Camera RAW : 2 ชั่วโมง 55 นาที 33 วินาที (25 บทเรียน)
  • รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 24 นาที 45 วินาที (124 บทเรียน)
  • Note : Video HD 1280?720 บรรจุใน USB Drive ขนาด 16GB

update: 04/07/2561

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 1212300100079 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,