การรับประกัน 3 ปี

ให้ความคุ้มครองกล้องอันเป็นที่รักของคุณ โดยประกัน Allianz คุ้มครองประกันต่อจากผู้ผลิต พร้อมทั้ง อุบัติเหตุ แตกหัก ตกหล่น ความเสียหายจากน้ำ ตกน้ำ น้ำสาดฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร โจรกรรม ไฟไหม้ นาน 3 ปีเต็ม จ่ายค่าบริการเพียงแค่ 8% ของราคาสินค้าเท่านั้น!!

ทำไมต้องซื้อประกัน WE CARE

1. ขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้าปกติ ตามเงื่อนไขจากผู้ผลิตหรือผู้ขายเพิ่มเป็น 3ปี
เช่น กล้องหรือเลนส์ ที่มีการรับประกันปกติ 1หรือ2ปีอยู่แล้ว เมื่อซื้อประกัน we care ก็จะได้รับประกันรวมทั้งหมดเป็น 3ปี โดย Allianz
 
2. ความคุ้มครองพิเศษ จะเป็นการคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนที่ประกันปกติไม่มีให้ ได้แก่
– ไฟไหม้
– ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ตกหล่น แตกหัก
– ฟ้าผ่าและไฟฟ้าลัดวงจร
– อุบัติเหตุทางน้ำ เช่น ตกน้ำ
– โจรกรรม (ในที่พักอาศัยและมีร่องรอยงัดแงะ)
 

ตัวอย่างการรับประกันในส่วนของความคุ้มครองพิเศษ

– ชื้อกล้องราคา 20,000 บาท ซื้อประกันWE CARE เพิ่ม 1,600 บาท (8%ของราคาสินค้า)
 
ภายในปีแรก จะมีวงเงินคุ้มครอง 80% ของราคากล้อง 
ตัวอย่างเช่น ไปเที่ยวทะเลแล้วเผลอตกน้ำ หรือทำกล้องหล่นน้ำ กล้องหรือเลนส์เสียหาย ส่งเคลมครั้งที่1 ประกันรับผิดชอบค่าซ่อมให้สูงสุด 16,000 บาท
 
ภายในปีที่2 จะมีวงเงินคุ้มครอง 70% ของราคากล้อง 
ตัวอย่างเช่น กำลังใช้งานตามปกติ อยู่ๆกล้องเกิดอาการค้าง หรือเกิด Error โดยไม่ทราบสาเหตุ ส่งเครมครั้งที่2 ประกันรับผิดชอบค่าซ่อมให้สูงสุด 14,000 บาท
 
ภายในปีที่3 จะมีวงเงินคุ้มครอง 60% ของราคากล้อง 
ตัวอย่างเช่น ในขณะใช้งานเกิดอุบัติเหตุกล้องตกกระแทก กล้องหรือเลนส์เสียหาย ส่งเคลมครั้งที่3  ประกันรับผิดชอบค่าซ่อมให้สูงสุด 12,000 บาท
 
กรณีเกิดความเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หรือค่าซ่อมแพงเกินวงเงินที่คุ้มครอง 
ตัวอย่างเช่น ภายในปีที่3 เกิดกล้องเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุทำให้กล้องเสีย ส่งเครมครั้งที่4 ประกันรับผิดชอบค่าซ่อมให้สูงสุด 12,000 บาท(60% ของราคากล้อง) แต่ศูนย์ฯแจ้งว่าซ่อมไม่ได้ หรือถ้าซ่อมค่าซ่อมแพงกว่าวงเงิน เช่น ค่าซ่อม 13,500บาท ซึ่งแพงกว่าวงเงิน 1,500บาท ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะจ่ายส่วนต่างค่าซ่อมที่เหลือ1,500บาท หรือเลือกไม่ซ่อมและรับวงเงินความคุ้มครองคือเป็นเงิน 12,000บาทแทนก็ได้
(โดยทั้งสองกรณีนี้จะมีผลให้กรมธรรม์ถูกยกเลิก และสิ้นสุดการรับประกัน)
 

สรุปว่า 

– หากเกิดความเสียหาย แล้วมีค่าซ่อมไม่เกินวงเงินคุ้มครอง ก็จะซ่อมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
– หากค่าซ่อมครั้งใด มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินในแต่ละปี ลูกค้าจะสามารถเลือกได้ว่า จะสั่งซ่อมและเพิ่มเงินส่วนต่างเอง หรือจะไม่ซ่อมพร้อมรับเงินคืนตามวงเงินก็ได้ โดยทั้งสองกรณีนี้จะมีผลให้กรมธรรม์ถูกยกเลิก และสิ้นสุดการรับประกัน
– ข้อสำคัญ ถือว่าคุ้มมากสำหรับกล้องอายุ 3ปี หากลองคิดว่าไม่ได้ทำประกัน แล้วกล้องตกหล่น หรือเสียหายขึ้นมา อาจต้องเสียค่าซ่อมแพงๆหรือทิ้งกล้องไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับ

 

การซื้อประกัน WE CARE

– ซื้อพร้อมสินค้าประเภทกล้องหรือเลนส์ หรือกล้องพร้อมเลนส์ในชุด (การรับประะกัน ไม่รวมถึงอุปกรณ์ในกล่องและของแถมต่างๆ)
– ชำระค่าประกัน 8%ของราคาสินค้า เช่น กล้องราคา 10,000 บาท ต้องจ่ายค่าประกันเพิ่ม 800บาท
– ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ 1ฉบับ 
– หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อประกันดีหรือไม่ สามารถซื้อประกันออนไลน์ภายหลังได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ทางอลิอันซ์พิจารณาอนุมัติ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 

กรณีสินค้ามีปัญหาในระยะเวลาประกัน

– หากสินค้ามีปัญหาจากการใช้งานปกติ ภายใน 1ปีแรก สามารถส่งซ่อมได้ที่ร้าน digital2homeทุกสาขา หรือศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่รับประกัน ส่วนปีที่2และ3 จะเป็นการรับประกันจากบริษัทอลิอันซ์ โดยทางบริษัทอลิอันซ์จะดำเนินการส่งซ่อมกับทางศูนย์บริการมาตรฐาน ตามเงื่อนไขการรับประกันในกรมธรรม์
 
– สินค้าเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภายใน3ปี นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทอลิอันซ์จะดำเนินการส่งซ่อมกับทางศูนย์บริการมาตรฐาน ตามเงื่อนไขการรับประกันในกรมธรรม์
 
– ไม่ครอบคลุม ความเสียหายที่เกิดที่ต่างประเทศ และโจรกรรมที่เกิดนอกที่อยู่อาศัย เช่น หายนอกบ้าน
 

ข้อยกเว้นอื่นๆ

1. การเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีอุบัติเหตุภายใน 30 วัน
2. การเสื่อมสภาพตามปกติ หรือจากการใช้งานจนเสื่อมสภาพ
3. ความเสียหายสืบเนื่องหรือต่อเนื่อง
4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5. การไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต รวมถึงการดัดแปลงสินค้า
6. การบุบสลาย รอยขีดข่วน ภัยธรรมชาติต่างๆ
7. ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากการปรับเปลี่ยนสินค้า ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่อย่างใด
8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด หรือความบกพร่องทางเทคนิคของสินค้ารุ่นนั้นๆเป็นต้น
9. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
10. ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ติดตั้ง ถอดถอน หรือเคลื่อนย้ายสินค้า
 
ลูกค้าที่ซื้อประกันจะได้รับกรรมธรรม์และหมายเลขติดต่อศูนย์บริการ ในกรณีต้องการเคลมสินค้าหรือเช็คสถานะระหว่างการซ่อม สามารถติดต่อศูนย์บริการได้โดยตรง
 
 
 
 
สมัครประกันออนไลน์ คลิก ที่นี่

รู้ยัง! มีประกันกล้องออนไลน์แล้วนะ ประกันกล้องอุ่นใจ สมัครได้ง่ายๆ สั่งจ่ายออนไลน์ได้ทันที รับประกันนาน 3 ปี เต็ม
คุ้มกว่านี้มีอีกไหม …. จ่ายครั้งเดียว เพียง 8% ของราคาสินค้า คุ้มครองได้ทันที!!!

ให้ความคุ้มครองกล้องอันเป็นที่รักของคุณ โดยประกัน Allianz คุ้มครองประกันต่อจากผู้ผลิต พร้อมทั้ง อุบัติเหตุ แตกหัก ตกหล่น ความเสียหายจากน้ำ ตกน้ำ น้ำสาดฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร โจรกรรม ไฟไหม้ นาน 3 ปีเต็ม จ่ายค่าบริการเพียงแค่ 8% ของราคาสินค้าเท่านั้น!!

           สมัครประกันออนไลน์ เพิ่มความสะดวกอีกขั้นเพื่อคุณลูกค้าคนพิเศษ

1. สามารถซื้อประกันได้ทันที ไม่ต้องซื้อพร้อมกล้อง กรณีถ้าเงินไม่เพียงพอหรือเปลี่ยนใจ
    ยังสามารถกลับมาซื้อภายหลังได้
2. ซื้อกล้องที่ร้านไหน ก็สามารถซื้อประกันเพิ่มได้
3. สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ คุ้มครองทันที
4. สะดวกรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล์ทันที

                                                    เงื่อนไขการซื้อประกันออนไลน์
1. ซื้อสินค้าประเภท กล้องพร้อมชุด kit , กล้อง หรือ เลนส์
2. สินค้าที่ซื้อประกันเพิ่ม ต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ซื้อ
3. ราคาสินค้าตั้งแต่ 5,000 – 400,000 บาท
4. สินค้าจะต้องมีการรับประกันจากผู้ผลิต หรือ ประกันร้าน อย่างน้อย 1 ปี
5. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีการดัดแปลงหรือได้รับความเสียหาย
6. ลูกค้าจะต้องทำการ อัพโหลดภาพถ่ายสินค้าที่มีหมายเลขประจำสินค้า และ บิลใบเสร็จของร้าน ในวันที่ทำการลงทะเบียน          

                              ประกัน การลงทะเบียน โดยการเข้าที่ลิงก์ลงทะเบียนนี้
(ภาษาไทย) https://www.allianz-xtend.com/online/th/quickquote-th/?p=dtth

(ภาษาอังกฤษ) http://www.allianz-xtend.com/en/quickquote-en/?p=md2hb2c

สมัครง่ายๆ รวดเร็ว ทันใจ  คุณลูกค้าก็สามารถซื้อประกันให้กับกล้องและอุปกรณ์อันเป็นที่รักของคุณได้แล้ว หรือ ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกที่จะซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจ  ก็สามารถซื้อประกันผ่านทางหน้าร้าน digital2home ได้ทุกสาขา  สอบถามรายละเอียดกับพนักงานขายได้โดยตรง ทางร้านยินดีให้บริการค่ะ

>> สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ <<

  1. ร้าน digital2home ทุกสาขารายละเอียดติดต่อสาขา คลิกที่นี่
  2. https://www.facebook.com/digital2home
  3. 📞02-8607801
    📞095-960-9804 , 086-342-2907