฿800.00

มีสินค้า

วัตถุประสงค์การใช้งาน
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก แบบอินฟราเรด

คุณสมบัติทั่วไป
1.ขนาด 149 x 38 x 42 มม. นํ้าหนัก 68 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
2.แสดงค่าเป็นตัวเลข บนหน้าจอ LCD
3.เลือกแสดงค่าเป็น °C หรือ °F ได้
4.สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อระยะห่างการวัดจากหน้าผากไม่ได้ตาม
กำหนด 0-5 cm.
5.มีเสียง และสั่นแจ้งเมื่อวัดค่าเสร็จ
6.แสงหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีส้มและมีเสียงเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าหรือ
เท่ากับ 37.6 °C
7.เครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังการใช􀃌งานใน 30 วินาที
8.ใช้ถ่าน Alkaline ขนาด AAA 1.5 V จำนวน 2 ก้อน
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.776/2564

รหัสสินค้า: 1013341800054 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,