ตารางอบรม


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

« APR     « MAY June 2018 JUL »     AUG »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1
2

Olympus Basic Course รุ่นที่ 2/2561 จำนวน 15 ท่าน สาขาวงเวียนใหญ่Olympus Basic Course รุ่นที่ 2/2561 จำนวน 15 ท่าน สาขาวงเวียนใหญ่


วันเสาร์, 2 มิ.ย. 2018
22:30 - 17:00

Event Full

Olympus Basic Course รุ่นที่ 2/2561 จำนวน 15 ท่าน สาขาวงเวียนใหญ่

หลักสูตรการอบรม...
วันเสาร์, 2 มิ.ย. 2018
Time: 22:30 - 17:00

3

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 16/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 16/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน


วันอาทิตย์, 3 มิ.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ...read more

5 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 16/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ...
วันอาทิตย์, 3 มิ.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 17/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 17/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน


วันเสาร์, 23 มิ.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

Digital2home...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 17/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

Digital2home...
วันเสาร์, 23 มิ.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

24

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 18/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 18/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน


วันอาทิตย์, 24 มิ.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

15 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 18/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันอาทิตย์, 24 มิ.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

25
26
27
28
29
30

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน


วันเสาร์, 30 มิ.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน...read more

1 Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

หลักสูตร

1....
วันเสาร์, 30 มิ.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

 
หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 17/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 17/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

23 Jun 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 18/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 18/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

24 Jun 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY COURSE)

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

30 Jun 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 19/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 19/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

1 Jul 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 19/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 19/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

7 Jul 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่  ตั้งแต่เวลา…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 20/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 20/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

8 Jul 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ ตั้งแต่เวลา…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 21/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 21/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

28 Jul 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 22/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 22/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

29 Jul 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY COURSE)

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…