ตารางอบรม


« MAR     « APR May 2017 JUN »     JUL »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 5/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 5/2560


วันเสาร์, 6 พ.ค. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 5/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 6 พ.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

7
8
9
10
11
12
13
14

Olympus Basic Course รุ่นที่ 1/2560 Olympus Basic Course รุ่นที่ 1/2560


วันอาทิตย์, 14 พ.ค. 2017
10:30 - 17:30

1 Seats

Olympus Basic Course รุ่นที่ 1/2560

หลักสูตรการอบรม...
วันอาทิตย์, 14 พ.ค. 2017
Time: 10:30 - 17:30

15
16
17
18
19
20

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 6/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 6/2560


วันเสาร์, 20 พ.ค. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

7 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 6/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 20 พ.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

21
22
23
24
25
26
27

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 7/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 7/2560


วันเสาร์, 27 พ.ค. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 7/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 27 พ.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

28

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 8/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 8/2560


วันอาทิตย์, 28 พ.ค. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

5 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 8/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันอาทิตย์, 28 พ.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

29
30
31
       
หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 9/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 9/2560

10 Jun 2017
12:30 – 16:30

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 1/2560

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 1/2560

17 Jun 2017
12:30 – 16:30

1.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน Past1

    -Shutter Speed

    -Aperture…