ตารางอบรม


« MAY     « JUN July 2017 AUG »     SEPT »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 10/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 10/2560


วันเสาร์, 1 ก.ค. 2017
00:00 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

3 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 10/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 1 ก.ค. 2017
Time: 00:00 - 16:00

2

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 11/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 11/2560


วันอาทิตย์, 2 ก.ค. 2017
00:00 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

2 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 11/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันอาทิตย์, 2 ก.ค. 2017
Time: 00:00 - 16:00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 12/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 12/2560


วันเสาร์, 15 ก.ค. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 12/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 15 ก.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

16

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 2/2560เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 2/2560


วันอาทิตย์, 16 ก.ค. 2017
12:30 - 16:00หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมการถ่ายภาพ...read more

Event Full

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 2/2560

หมายเหตุ...
วันอาทิตย์, 16 ก.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

17
18
19
20
21
22
23

Olympus Basic Course รุ่นที่ 2/2560 Olympus Basic Course รุ่นที่ 2/2560


วันอาทิตย์, 23 ก.ค. 2017
10:30 - 17:30

6 Seats

Olympus Basic Course รุ่นที่ 2/2560

หลักสูตรการอบรม...
วันอาทิตย์, 23 ก.ค. 2017
Time: 10:30 - 17:30

24
25
26
27
28
29

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 13/2560 หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 13/2560


วันเสาร์, 29 ก.ค. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 13/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 29 ก.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

30

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography) 01/2560คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography) 01/2560


วันอาทิตย์, 30 ก.ค. 2017
12:30 - 16:00คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ...read more

2 Seats

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography) 01/2560

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ...
วันอาทิตย์, 30 ก.ค. 2017
Time: 12:30 - 16:00

31
           
หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 13/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 13/2560

29 Jul 2017
12:30 – 16:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography) 01/2560

Open Seats

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography) 01/2560

30 Jul 2017
12:30 – 16:00

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 14/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 14/2560

19 Aug 2017
12:30 – 16:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 3/2560

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 3/2560

20 Aug 2017
12:30 – 16:00

1.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน Past1

    -Shutter Spee

    -Aperture…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 15/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 15/2560

26 Aug 2017
12:30 – 16:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Advanced Course ) 02/2560

Open Seats

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Advanced Course ) 02/2560

27 Aug 2017
12:30 – 16:00

1.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน Past1

    -Shutter Spee

    -Aperture…