ตารางอบรม


« NOV     « DEC January 2018 FEB »     MAR »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน


วันเสาร์, 13 ม.ค. 2018
12:30 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...
วันเสาร์, 13 ม.ค. 2018
Time: 12:30 - 17:00

14

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน


วันอาทิตย์, 14 ม.ค. 2018
12:30 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ...
วันอาทิตย์, 14 ม.ค. 2018
Time: 12:30 - 17:00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน


วันเสาร์, 27 ม.ค. 2018
12:30 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...read more

5 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...
วันเสาร์, 27 ม.ค. 2018
Time: 12:30 - 17:00

28

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 4/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 4/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน


วันอาทิตย์, 28 ม.ค. 2018
12:30 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...read more

11 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 4/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...
วันอาทิตย์, 28 ม.ค. 2018
Time: 12:30 - 17:00

29
30
31
       
หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

27 Jan 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 4/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 4/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

28 Jan 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 5/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 5/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

3 Feb 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาอุดรธานี  ตั้งแต่เวลา…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

4 Feb 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น…

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 1/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 1/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

10 Feb 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 2/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 2/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

11 Feb 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 3/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 3/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

24 Feb 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced (SONY) รุ่นที่ 4/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced (SONY) รุ่นที่ 4/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

25 Feb 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (Olympus) รุ่นที่ 7/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (Olympus) รุ่นที่ 7/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

11 Mar 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ ตั้งแต่เวลา…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 8/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 8/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

7 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่  ตั้งแต่เวลา…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 9/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 9/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

8 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ  ตั้งแต่เวลา…

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 5/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 5/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

21 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

22 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 10/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 10/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

28 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเชียงใหม่  ตั้งแต่เวลา…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 11/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 11/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

29 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเชียงใหม่  ตั้งแต่เวลา…

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 7/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 7/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

5 May 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 8/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 8/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

6 May 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …