ตารางอบรม


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 469

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/wpeventplus/eventplus/funx/evrplus_calendar.php on line 234

« FEB     « MAR April 2018 MAY »     JUN »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2
3
4
5
6
7

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 10/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 10/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน


วันเสาร์, 7 เม.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 10/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...
วันเสาร์, 7 เม.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

8

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 11/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 11/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน


วันอาทิตย์, 8 เม.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 11/2561 Digital2home สาขาบางกะปิ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาบางกะปิ...
วันอาทิตย์, 8 เม.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 12/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 12/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน


วันเสาร์, 21 เม.ย. 2018
12:30 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 12/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...
วันเสาร์, 21 เม.ย. 2018
Time: 12:30 - 17:00

22

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 13/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 13/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน


วันอาทิตย์, 22 เม.ย. 2018
12:30 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...read more

5 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 13/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...
วันอาทิตย์, 22 เม.ย. 2018
Time: 12:30 - 17:00

23
24
25
26
27
28

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 14/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 14/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน


วันเสาร์, 28 เม.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...read more

2 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 14/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home...
วันเสาร์, 28 เม.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

29

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 15/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่านหลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 15/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน


วันอาทิตย์, 29 เม.ย. 2018
13:00 - 17:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

5 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 15/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันอาทิตย์, 29 เม.ย. 2018
Time: 13:00 - 17:00

30
           
หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 12/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี  จำนวน 10 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 12/2561 Digital2home สาขาอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

21 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาอุดรธานี  ตั้งแต่เวลา…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น  รุ่นที่ 13/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น  จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 13/2561 Digital2home สาขาขอนแก่น จำนวน 15 ท่าน

22 Apr 2018
12:30 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 14/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่  จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 14/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

28 Apr 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY)  รุ่นที่ 15/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่  จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY) รุ่นที่ 15/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

29 Apr 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น (SONY COURSE)

Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า…

 เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 5/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่  จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 5/2561 Digital2home สาขาวงเวียนใหญ่ จำนวน 15 ท่าน

5 May 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่  จำนวน 15 ท่าน

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2561 Digital2home สาขาเชียงใหม่ จำนวน 15 ท่าน

27 May 2018
13:00 – 17:00

หลักสูตร

1. ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น

   …