ตารางอบรม


« SEPT     « OCT November 2017 DEC »     JAN »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1
2
3
4
5

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 5/2560เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 5/2560


วันอาทิตย์, 5 พ.ย. 2017
13:00 - 17:001.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน...read more

8 Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 5/2560

1.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน...
วันอาทิตย์, 5 พ.ย. 2017
Time: 13:00 - 17:00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 20/2560 หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 20/2560


วันเสาร์, 25 พ.ย. 2017
13:00 - 17:00เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง...read more

Event Full

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 20/2560

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง...
วันเสาร์, 25 พ.ย. 2017
Time: 13:00 - 17:00

26

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography)คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography)


วันอาทิตย์, 26 พ.ย. 2017
13:00 - 17:00เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง...read more

Event Full

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography)

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง...
วันอาทิตย์, 26 พ.ย. 2017
Time: 13:00 - 17:00

27
28
29
30
     
หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 20/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 20/2560

25 Nov 2017
13:00 – 17:00

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง ๆ มีหัวข้อ ดังนี้

1….

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography)

Open Seats

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Basic Camera and Photography)

26 Nov 2017
13:00 – 17:00

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง ๆ มีหัวข้อ ดังนี้

1….

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 21/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 21/2560

9 Dec 2017
13:00 – 17:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2560

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 6/2560

10 Dec 2017
13:00 – 05:00

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง ๆ มีหัวข้อ ดังนี้

1.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน…

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 7/2560

Open Seats

เทคนิคการถ่ายภาพระดับ Advanced รุ่นที่ 7/2560

16 Dec 2017
13:00 – 17:00

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง ๆ มีหัวข้อ ดังนี้

1.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน Part…

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Advanced Course ) 03/2560

Open Seats

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ (Sony Advanced Course ) 03/2560

17 Dec 2017
13:00 – 17:00

1.ทบทวนความรู้เรื่องหลักจากความรู้ใน Part1

    -Shutter Speed

    -Aperture…