ตารางอบรม


« FEB     « MAR April 2017 MAY »     JUN »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2560


วันเสาร์, 1 เม.ย. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

20 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 3/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 1 เม.ย. 2017
Time: 12:30 - 16:00

2
3
4
5
6
7
8

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 4/2560หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 4/2560


วันเสาร์, 8 เม.ย. 2017
12:30 - 16:00หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...read more

10 Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 4/2560

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น...
วันเสาร์, 8 เม.ย. 2017
Time: 12:30 - 16:00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 5/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 5/2560

6 May 2017
12:30 – 16:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

Olympus Basic Course รุ่นที่ 1/2560

Open Seats

Olympus Basic Course รุ่นที่ 1/2560

14 May 2017
10:30 – 17:30

หลักสูตรการอบรม คอร์ส Olympus
1. Olympus Camera & Lens

2. Preparing the camera and flow of Operations

3….

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 6/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 6/2560

20 May 2017
12:30 – 16:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 7/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 7/2560

27 May 2017
12:30 – 16:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 8/2560

Open Seats

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 8/2560

28 May 2017
12:30 – 16:00

หลักสูตรการถ่ายภาพเบื้องต้น 1

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพต่าง…