Monthly Archives: ตุลาคม 2020

Exposure Triangle พื้นฐานก่อนถ่าย “โหมด M”

หลักการของ รูรับแสง, ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO หรือที่เรียกรวมกันว่า Exposure Triangle ความสัมพันธ์แสงที่เป็นพื้นฐานของการถ่ายภาพ