Tag Archives: Fujifilm

เปิดตัวแล้ว Fujiflim X-A7

เปิดตัว Fujifilm x-A7 กล้องน้องเล็กรุ่นใหม่จากตระกูล X […]

เปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ Fujifilm GFX-100 กล้อง Medium Format ความละเอียด 102 ล้านพิกเซล

Fujifilm GFX-100 เป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมทรุ่นแรกที่สามาร […]