fbpx

digital2home ร่วมกับ SONY จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ต๊ะต่อนยอน

 

digital2home ร่วมกับ SONY เชิญชวนผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ มาร่วมส่งภาพถ่ายของคุณเข้าประกวดกิจกรรมในหัวข้อ “ต๊ะต่อนยอน(คอนเซ็ปต์ “ต๊ะต่อนยอน” คือ ภาพที่ให้ความรู้สึก การใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ให้ความรู้สึกไม่เร่งรีบ สบายๆ )

ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ที่ ร้าน Digital2home สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ส่งภาพเข้าประกวด ได้ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการตัดสิน ในวันเสาร์ 10 มีนาคม 2561 ที่ร้าน digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

รางวัลการประกวด 

  •  รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท
  •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท
  •  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินสด 2,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ ภาพขวัญใจกรรมการจากกล้อง SONY 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ไม่จำกัดเพศ, อายุ และสัญชาติ ของผู้ส่งผลงาน (ชาวต่างชาติสามารถส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้)
2. ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือส่งประกวดมาก่อน
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดถ่ายจากกล้องดิจิตอล (DSLR กับ Mirrorless ไม่จำกัดแบรนด์)

 

ประเภทการประกวด

  •  ประเภทกล้องถ่ายภาพ

 

คณะกรรมการการตัดสิน

  • อาจารย์วิศาล น้ำค้าง Photographer เจ้าของรางวัลระดับนานาชาติและระดับประเทศ
  • ผศ.จรัลศักดิ์ ลอยมี จากคณะวิจิตศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.นคเรศ รังควัต จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนในระบบ Google Form ผ่าน ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/9Ey59W  และ ทางทีมงานจะส่งรหัสผู้เข้าประกวดให้ทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้

2. เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับรหัสจากทีมงานแล้ว สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ https://goo.gl/1pA4Pg

3. เมื่อผู้เข้าประกวดถ่ายภาพลงทะเบียนรับรหัสและส่งภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานขอความร่วมมือ กด Like Page Facebook: Digital2home Chiang Mai และ Comment ยืนยันผ่านทาง ใต้โพสกิจกรรมใน Facebook: Digital2Home ChiangMai โดย แจ้งรหัสเข้าประกวดที่ได้รับจากการลงทะเบียนในระบบ Google Form

 

กำหนดระยะเวลา

1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ Google Form ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/9Ey59W

2. ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ Google Form ตามลิงค์นี้  https://goo.gl/1pA4Pg

3. จัดแสดงภาพที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศผลการตัดสินในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ร้าน Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

4. สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลภายใน 7 วันทำการ

 

กติกาและเงื่อนไขการประกวด(กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่าย ได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ

2. สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบ ในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพ

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่ถ่ายไว้ช่วงระยะเวลาย้อนหลังไม่เกินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (คือภายในเดือน ตั้งแต่ กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)
5. กล้องที่ใช้ถ่ายภาพ ต้องเป็นกล้องที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ให้ส่งเป็นไฟล์ JPEG สามารถเพิ่มลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใด ๆ ลงบนภาพได้ตรงด้านล่างขวามือของภาพ และ Upload ขึ้น Google Drive ใน Google form ชื่อ ส่งภาพเข้าประกวด ในส่วนภาพส่งเข้าประกวดโดยการกด เพิ่มไฟล์ ให้ตั้งชื่อ File ดังต่อไปนี้ “รหัสผู้เข้าประกวด_ชื่อภาพ”
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพแต่ละภาพไม่เกิน 2 บรรทัด พร้อมทั้งระบุหรืออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ เช่น กล้องและเลนส์ที่ใช้ (หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด)
10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนในระบบ Google Form ผ่าน ลิงค์ ตั้งแต่ 29 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ Google Form ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/9Ey59W และทางทีมงานจะส่ง รหัสผู้เข้าประกวดให้ทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้
11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถ เรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
12. สำหรับภาพที่ได้รับการคัดเลือกในการะประกวด ทางทีมงานจะดำเนินการติดต่อขออนุญาติในกรณีที่นำภาพผู้เข้าประกวดไปใช้ในสื่อกิจกรรมต่างๆ โดยจะดำเนินการแจ้งเจ้าของภาพให้ทราบล่วงหน้าและระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกคร้งที่นำภาพไปใช้ในงานกิจกรรม
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

14. พนักงานและลูกจ้างของทางร้าน Digital2home และ Sony รวมทั้งคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
15. หากปรากฎว่าผู้ส่งเข้าประกวดภาพเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจการตัดสินใจ ตัดสินให้ภาพที่ผู้เข้าประกวดส่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะทันที ทั้งนี้แล้วแต่ทางคณะกรรมการเห็นตามสมควร
16. ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวดต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน ผ่านระบบลงทะเบียน Online Google Form และได้รับรหัสผู้เข้าประกวด เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม 

ร้าน Digital2home แผนกการตลาด ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-8607702-5 ต่อ 86, 87 หรือ 092-248-9982 คุณสุกฤษฏิ์ รจิตชีพิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *